Lagra data

Det finns många sätt att lagra data på. Många som håller på med datorer tänker ofta inte på att säkerhetskopiera det material som finns på datorn. Den dagen något händer, man kan få in ett virus eller så kan datorn gå sönder, och då står man där och har svårt att få tillbaka allt det material som funnits på datorn. Är det då gamla bilder och liknande som inte går att ersätta kan förlusten bli stor känslomässigt. Har man dessutom arbete i datorn kan även den ekonomiska förlusten bli stor.

Att lagra data i datorn

I många datorer finns det stora lagringsutrymmen. Om man bara lagrar sin data där, helt utan säkerhetskopiering är det dock inte så säkert eftersom datorn kan gå sönder. När man lagrar sin data i datorn kan man ofta dela upp den på olika hårddiskar och det kan vara smidigt att ha enkel åtkomst till alla sina filer. En annan fördel med att lagra data i sin dator är att man alltid vet var den finns.

En nackdel med att lagra sin data i datorn är att man blir mer sårbar för virusattacker och liknande. Om datorn blir stulen är det än värre eftersom all data då kommer att förloras. När man lagrar data i sin dator är man också beroende av att ta med sig datorn överallt man ska om man vill kunna använda det man lagrar någon annan stans. Om man arbetar och endast lagrar dokumenten på sin egen hårddisk måste den datorn alltid tas med.

Det finns många sätt att lagra data på

Att lagra data externt

Om man inte vill lagra data på sin egen hårddisk finns det också flera externa sätt att lagra på. Ett av de modernaste sätten är att lagra datan i “molnet”. På så sätt kan man enkelt få åtkomst till datan även från andra datorer. Ett annat sätt är att använda sig av CD-skivor eller DVD-skivor. Alla dessa sätt är mycket säkra att lagra sin data på ,trots att att skivor blivit något föråldrade.

Ett annat populärt sätt att lagra data på är till exempel USB minnen eller externa hårddiskar. USB minnen kan ofta hantera ganska stora datamängder och är också mycket enkla att ta med sig. En extern hårddisk kan hantera flera terrabyte data och man kan få plats med både dokument, filmer och bilder. En fördel med just externa hårddiskar är att de är mycket säkra, och de kan hantera flera olika filformat. De har också en mycket stor lagringsförmåga.

Fördelar med datalagring på visst sätt

När man ska lagra data gäller det att ha koll på vilka sätt som finns. Om man vill ha mycket säker lagring bör man kombinera minst två lagringsmetoder. En fördel med att lagra saker i molnet är att man lätt kan komma åt sin data. En extern hårddisk är lätt att ta med sig och kan ofta rymma en hel del viktigt data. Dessutom går materialet ofta att lösenordsskydda och kryptera på olika sätt. CD-skivor är också lätta att ta med sig, dock har inte alla datorer CD-läsare längre.