Hur lagrar jag min data?

Hur lagrar jag min data? Det är en viktig fråga som berör många privatpersoner och företag. Gäller det datoranvändande vid ett företag så kan det också finnas lagar som reglerar hur man ska lagra sin data. För privatpersoner kan det vara en säkerhetsrisk om man inte lagrar känslig data korrekt.

Åtgärder för att lagra data säkert

Den bästa och enklaste metoden för att lagra sin data är att göra backups och lagra en del av sin data utanför hårddisken. Som privatperson kan man exempelvis använda sig av en USB-sticka. Väl värt att nämna är att USB-stickor som kan lagra mycket data inte kostar särskilt mycket att köpa.

En annan lämplig metod kan vara att ha en extra extern hårddisk där man lägger över viktig data med jämna mellanrum. Har man sin data på två platser så minskar man risken avsevärt för att den ska gå förlorad. Man bör då ha den externa hårddisken frånkopplad från datorn då den annars kan drabbas ifall datorn kraschar.

Lagring för större mängder data

Hur lagrar jag min data? Använder man en stor mängd data så bör man ha en backup till hela IT-infrastrukturen. Detta är extra viktigt för företag då förlorad data kan innebära en katastrof. Har man ett bra webbhotell så kan dessa hjälpa en med detta genom att lagra data i ett datacenter. Man betalar alltså då för driften av IT-infrastrukturen och att den data man har lagras med backup.

Hur lagrar jag min data? En viktig del av IT-infrastrukturen

Hur lagrar jag min data? Man kan också använda sig av olika onlinetjänster för att lagra sin data. Det finns flera program på webben där man kan ha sin data på deras så kallade moln. Många använder sig av Google+ för att lagra bland annat sina dokument. Man måste då komma ihåg att allt eftersom flytta över viktig information till molnet. Denna tjänsten är inte lika säker för den som förvarar data som har ett stort värde.

Sammanfattning för hur man lagrar data

Hur lagrar jag min data? Det finns många svar på den här frågan. Man bör först fråga sig i vilket syfte man lagrar data. Har man data av högt värde är det att rekommendera att man förvarar sin data med backup från ett datacenter. Förvarar man data som privatperson är det tillräckligt säkert att kopiera viktig data till exempelvis en USB-sticka eller online. Har man mycket data och en avancerad IT-infrastruktur kan man investera i en extern hårddisk.