Lagra stora mängder data

Det finns många olika sätt man kan lagra data på. Det allra vanligaste, åtminstone för privatpersoner, är att ha en separat hårddisk som man för över viktiga dokument på. Har man större mängder data som behöver lagras räcker inte externa hårddiskar speciellt långt. Då har man istället ett par andra alternativ man kan välja mellan.

Lagra stora mängder data när en hårddisk inte räcker till

Lagra data på internet

Något som blir mer vanligt är att lagra data på nätet. Det finns många så kallade molntjänster man kan använda sig av för att lagra stora mängder data. När man använder sådana tjänster laddar man helt enkelt upp det man vill lagra i ett moln. Kort och gott kan man säga att man laddar upp filerna på nätet, sen ligger de där tills det att man väljer att ladda ner dem igen.

Använder man en molntjänst väljer man ett miljövänligt sätt att lagra datan på. De molntjänster som finns styrs från stora centraler, men det används ingen energi för att producera eller tillverka en hårddisk som det gör ifall man köper en extern hårddisk. När man använder en molntjänst kan man dessutom själv välja hur stort utrymme man vill köpa. Man betalar för mängden utrymme man behöver. Man kan även lagra data i fysiska servrar så som Colocation.

Datacenter som använder sig av grön energi

I Sverige finns det flera företag som arbetar enbart med datalagring. Faktum är att man i Norrland driver flera lagringsföretag som anlitas flitigt bland annat av amerikanska företag. De här svenska företagen i Norrland har valt att ta vara på de naturresurser som finns. De använder bland annat mycket vattenkraft, som är en förnybar energikälla, för att erbjuda sina kunder möjlighet att lagra data. Även privatpersoner kan välja att anlita ett externt företag för att lagra data.

Tänk långsiktigt och miljövänligt

När man vill lagra stora mängder data finns det alltså flera alternativ man kan välja mellan. Vill man vara miljömedveten rekommenderas det alltid att man ser till att välja en metod som använder grön energi, exempelvis ett grönt datacenter. Den data man lagrar ska vara lätt att komma åt när helst man behöver den. Innan man bestämmer hur man vill lagra sin data är det bra att jämföra de olika metodernas för- och nackdelar mot varandra.