Moln eller Fysiska Servrar

Vad väljer ditt företag? Att använda molntjänster dvs virtuella servrar eller att ha fysiska servrar i ett datacenter? Vad finns det för för- och nackdelar med de båda alternativen? Flera företag går idag över till att välja molntjänster istället för att ha fysiska servrar och många nya företag väljer att från början använda virtuella servrar istället för fysiska servrar.

Moln eller Fysiska Servrar i moderna lösningar

Skillnaden mellan moln eller fysiska servrar

När ni ska välja moln eller fysiska servrar finns det olika aspekter att ta hänsyn till. Med en fysisk server får ni en server med mycket kraft och hög prestanda vilket gör att det finns tillfällen då en fysisk server är bättre. Ett sådant fall kan vara om ni har en stor databas som kräver mycket av diskarna.

Har ni ett nystartat företag som kommer att växa är det kanske bättre att välja en moln-tjänst där ni kan utöka utrymmet efterhand som era behov blir större. I början kan detta vara den mest lönsamma lösning för ert företag. Det går också bra att ha en kombination av lösningarna. Ni kan välja att både ha fysiska servrar samt en moln-tjänst.

Vilken lösning ska ni välja?

För att kunna göra ett bra val av er lösning behöver ni veta vad ni ska använda era servrar till och vilka krav på kapacitet som ni kommer att ha. När ni funderar över ert val kan det vara bra att känna till att det är enklare att uppgradera och nedgradera på en virtuell server än vad det är att göra det med en fysisk server.

Behovsanalys tillsammans med leverantör

För att just ert företag ska få den bästa lösningen behöver ni kartlägga era behov. När ni vet vad ert företag vill ha är det dags att träffa leverantörer. Jämför några leverantörer och kolla hur de kan hjälpa er samt vilka lösningar de rekommenderar för ert företag. Välj en leverantör som ni känner er trygga med och som har bra servicenivåer på sina tjänster.